RAVENOL LHM+ Fluid

Kategorija: 
Pakovanje:
1 L
  • Šifra: 1181110-001-01-999
  • Cena: 1300,00 RSD
TIP ulja: 
ISO 7308 DIN 51 524, Part 2
Odobrenja: 
PSA B71 2710
Firma:
Autokuća ANNUS d.o.o.
Adresa:
Vareška br. 18-22, 24000 Subotica
Tel.
E-mail:
office[at]ravenol.rs
RAVENOL LHM+ Fluid

RAVENOL LHM + FLUID je posebna polusintetička hidraulična tečnost posebno dizajnirana za upotrebu u vozilima grupe PSA (Citroen, Peugeot). Zahvaljujući svojoj specijalnoj formulaciji RAVENOL + LHM FLUID je značajno poboljšao viskozitet pri niskim temperaturama i ispunjava specifikaciju PSA odobrenja.
Napomene o primjeni

RAVENOL LHM + FLUID se koristi u vozilima s odgovarajuće označenim rezervoarom za tečnost za hidraulički rad ili potporu kočenju, upravljanju i funkcijama ovjesa.
RAVENOL + LHM FLUID se miješa sa ranijim LHM tečnostima.
Karakteristike

RAVENOL LHM + FLUID nudi:

     Niska tačka prelivanja.
     Odlično ponašanje viskoznosti na niskim temperaturama.
     Izuzetno visok indeks viskoznosti.
     Niska viskoznost na niskim temperaturama.
     Neutralno ponašanje prema brtvenim materijalima.

Property Unit Data Audit
Density at 20°C kg/m³ 839 EN ISO 12185
Colour   klar,grün visual
Viscosity at 100°C mm²/s 6,5 DIN 51 562
Viscosity at 40°C mm²/s 22,9 DIN 51 562
Viscosity at -40°C mPa*s 2600 ASTM D445
Viscosity index VI   266 DIN ISO 2909
Brookfield Viskosität bei -40°C mPa*s 2200 ASTM D2983
Pourpoint °C -63 DIN ISO 3016
Flash point (COC) °C 172 DIN ISO 2592