RAVENOL MARINE Gear Lube

Kategorija: 
Pakovanje:
1l
  • Šifra: 1233100-001-01-999
  • Cena: 1315,00 RSD
60 L
  • Šifra: 1233100-060-01-999
  • Cena: 61200,00 RSD
TIP ulja: 
API GL-5
Odobrenja: 
OMC, VOLVO PENTA, Mercruiser, YANMAR
Firma:
Autokuća ANNUS d.o.o.
Adresa:
Vareška br. 18-22, 24000 Subotica
Tel.
E-mail:
office[at]ravenol.rs

RAVENOL MARINE Gear Lube sadrži visoko kvalitetna bazna ulja, sa balansiranom kombinacijom aditiva. Ovo garantuje visok stepen nosivosti, zaštitu od habanja i oksidacionu stabilnost. Zbog uravnotežene kombinacije aditiva, dobre temperaturne viskoznosti, niske tačke tečenja, sprečavanja formiranja pene, omogućena je njegova primena u svim radnim uslovima.

Napomene o korišćenju

RAVENOL MARINE Gear Lube je ulje za podmazivanje menjača, kada je potrebna GL-5 vrsta prenosa.

Karakteristike

RAVENOL MARINE Gear Lube ima sledeće karakteristike:

  • Dobro prianjanje i otporan mazivni film
  • Odlična oksidaciona stabilnost
  • Dobro ponašanje viskoznosti na različitim temperaturama
  • Otpornost na habanje
  • Bez tendencije penjenja
  • Neutralnost prema metalima i zaptivnim materijalima
Karakteristike Jedinica Vrednost Provera
Boja  

plava

vizuelna
Gustina na 15°C

kg/m³

895 EN ISO 12185
Viskoznost na 40°C

mm²/s

140,5 DIN 51 562
Viskoznost na 100°C

mm²/s

14,1 DIN 51 562
Indeks viskoznosti VI

 

97 DIN ISO 2909

Tačka paljenja (COC)

°C 226 DIN ISO 2592

Tačka tečenja

°C -33 DIN ISO 3016

Svi navedeni podaci su približne vrednosti i predmet su komercijalnih oscilacija.