RAVENOL MOTOBIKE 4-T ESTER 10W-50

Kategorija: 
Pakovanje:
1 L
  • Šifra: 1171103-001-01-999
  • Cena: 750,00 RSD
SAE - viskozitet: 
10w50
TIP ulja: 
API SN
Odobrenja: 
Yamaha Kawasaki Honda Aprilia BMW Suzuki Ducati Triumph Moto-Guzzi JASO MA2 T903:2016 (M049RAV176)
Firma:
Autokuća ANNUS d.o.o.
Adresa:
Vareška br. 18-22, 24000 Subotica
Tel.
E-mail:
office[at]ravenol.rs

RAVENOL Motobike 4-T Ester SAE 10W-50 je sintetičko motorno ulje koje se posebno proizvodi za četverotaktne motore. Omogućava rad motora koji štedi gorivo. Sa RAVENOL Motobike 4-T Ester SAE 10W-50 formulirano je čvrsto i visoko opteretivo motorno ulje za vrhunske motore sa mokrim spojnicama i spojnicama podmazanim uljem. Izvrsno ponašanje pri hladnom startovanju pruža optimalnu sigurnost podmazivanja tokom faze hladnog rada.

RAVENOL Motobike 4-T Ester SAE 10W-50 ispunjava zahtjeve visoke tehnologije najnovije generacije snažnih motora.
Napomene o primjeni

RAVENOL Motobike 4-T Ester SAE 10W-50 pogodno je kao motorno ulje visokih performansi s malim trenjem za sve motore u slučaju da se traži specifikacija SAE 10W-50.
Karakteristike

RAVENOL Motobike 4-T Ester SAE 10W-50 nudi:

    brzo podmazivanje motora
    niska tendencija isparavanja, dakle manja potrošnja ulja
    sigurnost od nakupljanja mulja, koksanja i korozije čak i pod nepovoljnim radnim uslovima
    garancija rada hidro-slavina na svim temperaturama
    u komorama za sagorijevanje na klipnom prstenu i ventilima nema naslaga ograničenih uljem
    nepromijenjena viskoznost tijekom cijelog intervala zamjene ulja, visok indeks viskoznosti
    neutralno prema zaptivnim materijalima

Property Unit Data Audit
Density at 20°C kg/m³ 855,0 EN ISO 12185
Colour   gelbbraun visual
Viscosity at 100°C mm²/s 17,6 DIN 51 562
Viscosity at 40°C mm²/s 120,4 DIN 51 562
Viscosity index VI   162 DIN ISO 2909
CCS Viscosity at -25°C mPa*s 5914 ASTM D5293
Pourpoint °C -39 DIN ISO 3016
Noack Volatility % M/M 5,2 ASTM D5800/b
Flash point °C 248 DIN ISO 2592
TBN mg KOH/g 7,5 ASTM D2896
Sulphated ash %wt. 0,85 DIN 51575