RAVENOL Oldtimer 50-er SAE 20W-50 API SC

Kategorija: 
Pakovanje:
1l
 • Šifra: 1119106-001-01-999
 • Cena: 610,00 RSD
5l
 • Šifra: 1119106-005-01-999
 • Cena: 2200,00 RSD
TIP ulja: 
API SC
Firma:
Autokuća ANNUS d.o.o.
Adresa:
Vareška br. 18-22, 24000 Subotica
Tel.
E-mail:
office[at]ravenol.rs

RAVENOL Oldtimer 50-er SAE 20W-50 API SC je legirano multi-gradno motorno ulje za klasična vozilaproizvedena pre 1967. godine. Proizvedeno je koristeći pažljivo odabrane čiste mineralne rafinate. Obezbeđuje oksidacionu stabilnost, ne peni se i ima odlične viskozno temperaturne karakteristike. Zahvaljujući niskoj tački vezivanja, ovo ulje se može koristiti i na niskim i na visokim temperaturama, i garantuje savršeno podmazivanje. Pogodno je za upotrebu kod većine benzinskih motora / klasičnih vozila proizvedenih pre 1967. godine. Korišćenje ovog ulja u modernim motorima, može dovesti do njihove neispravnosti i trajnijih oštećenja.

Napomene o korišćenju

RAVENOL Oldtimer 50-er SAE 20W-50 API SCje razvijeno za primenu kod motora vozila proizvedenih pre 1967. godine, kod kojih se zahteva SC API specifikacija.

Pridržavati se intervalima zamene ulja, koje predlaže proizvođač.

Karakteristike

RAVENOL Oldtimer 50-er SAE 20W-50 API SC ima sledeće karakteristike:

 • Zaštita od korozije
 • Smična stabilnost
 • Dobra oksidaciona stabilnost
 • Odlično viskozno-temperaturno ponašanje
 • Zadovoljavajuća disperzivna i deterdžentna svojstva
 • Veliki stepen bezbednosti i u uslovima ograničenog podmazivanja
 • Neutralnost prema zaptivnim materijalima
 • Dobre karakteristike hladnog starta
 • Sprečava formiranje taloga lakova, ugljenika, crnog mulja na cilindrima, ventilima, klipovima, svećicama i turbo punjačima
Karakteristike Jedinica Vrednost Provera
Boja  

žuto smeđa

vizuelna
Gustina na 20°C

kg/m³

884 EN ISO 12185
Viskoznost na 40°C

mm²/s

174,5 DIN 51 562
Viskoznost na 100°C

mm²/s

18,8 DIN 51 562
Indeks viskoznosti VI

 

122 DIN ISO 2909

Tačka paljenja (COC)

°C 254 DIN ISO 2592

Tačka tečenja

°C -27 DIN ISO 3016

Svi navedeni podaci su približne vrednosti i predmet su komercijalnih oscilacija.