Ravenol Atf 6hp Fluid

1900,00 RSD85000,00 RSD -

Odobrenja: BMW 83220144137 ATF M1375.4 83220142516, 83222305396 (ATF2), FORD Mercon SP XT-6-QSP (6R60, 6R75, 6R80), Jaguar C2C 8432, Land Rover TYK 500050, VW/AUDI G 055005 A1/A2/A6, ZF S671 090 252/3/5
Firma: Autokuća ANNUS d.o.o.
Adresa: Vareška br. 18-22, 24000 Subotica
Tel: 0659155367
E-mail: office@ravenol.rs

SKU N/A Kategorija Tag

RAVENOL ATF 6HP Fluid

RAVENOL ATF 6HP Fluid je ulje za automatske transmisione sisteme (ATF), proizvedeno na bazi hidrokrekovanih ulja i PAO tehnologije sa dodatkom specijalnih aditiva i inhibitora, koji garantuju ispravno funkcionisanje automatskih menjača.

RAVENOL ATF 6HP Fluid je jedno od ATF ulja novije generacije za sve ZF automatske transmisione sisteme sa 6 brzina. Garantuje maksimalnu zaštitu od habanja u svim radnim uslovima. RAVENOL ATF 6HP Fluid ima neutralno braonkastu boju.

Napomene o korišćenju

RAVENOL ATF 6 HP je razvijen za primenu u novijoj seriji 6HP transmisionom sistemu ZF 6HP19, 6HP21, 6HP26, 6HP28, 6HP32, 6HP34, kao i za 5-obrzinske automatske transmisione sisteme serije 5HP. Kompatibilan je sa prethodnim verzijama ZF sa 4 i 5 brzina kod putničkih vozila sa automatskim menjačem, sa izuzetkom 6 HP26A61 u vozilima sa AUDI W12 (samo original VW G055162A2 plavi) i 6HP19X za AUDI Q7, 6HP19A, 6HP28AF (samo original VW G060162A2 zeleni). U tim slučajevima preporučujemo

RAVENOL ATF 8HP Fluid.

Karakteristike 

RAVENOL ATF 6 HP ima sledeće karakteristike

 • Odlična mazivna svojstva i pri niskim temperaturama zimi
 • Visok i stabilan indeks viskoznosti
 • Veoma niska tačka tečenja
 • Izražena otpornost na oksidaciju
 • Zaštita od korozije i penjenja, koliko god je to moguće
 • Dobro izbalansiran koeficijent trenja
 • Neutralnost na zaptivne materijale
 • Visoka termička i oksidaciona stabilnost
 • Odličan kapacitet hlađenja
 • Odlična smična stabilnost
 • Nizak stepen isparavanja
 • Neutralnost na inhibiciju sa obojenim metalima
Karakteristike Jedinica Vrednost Provera
Boja braon vizuelna
Gustina na 20°C kg/m³ 854 EN ISO 12185
Tačka tečenja °C -42 DIN ISO 3016

Svi navedeni podaci su približne vrednosti i predmet su komercijalnih oscilacija.

Pakovanje

1L, 20L, 20L – Bag in box, 60L

Корпа
Scroll to Top
Scroll to Top Call Now Button