RAVENOL HJC Concentrate Protect FL22

1200,00 RSD35000,00 RSD -

Odobrenja: MAZDA FL22 Coolant, FORD WSSM97B55 (Motocraft Speciality Green Engine Coolant), FORD VC-10-A2, Nissan Anti-freeze Coolant (L250), Nissan KE90299934, KE90299944, Nissan KLD4100002EU, KLD41-00002, 999MP-GTRT00P, Hyundai Long Life Coolant, Hyundai 07100-00200, 07100-00400, 00232-19010, Mazda 000077508E20, C122CL005A4X, C100CL005A4X
Firma: Autokuća ANNUS d.o.o.
Adresa: Vareška br. 18-22, 24000 Subotica
Tel: 0659155367
E-mail: office@ravenol.rs

SKU N/A Kategorija

Bezamin silikata

RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant Concentrate je rashladna tečnost na bazi etilen-glikola, bez primesa fosfata, nitrita, amina i silikata. Proizvod je osmišljen kao dugoročna rashladna tečnost, na osnovu dokazanih inhibitora.

Ovakav proizvod nema više samo ulogu antifriza (što proizilazi iz etilen-glikola), što je od ključnog značaja za kvalitet hlađenja, već pruža i zaštitu od rđe. Zbog toga proizvođači automobila, antifrize stavljaju na test zaštite od korozije i kavitacije.

RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant koncentrat rashladne tečnosti štiti rashladni sistem od korozije, mraza, a tokom leta i od pregrevanja.

Napomene o korišćenju

RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant Concentrate je proizvod koji pruža veoma efikasnu zaštitu od mraza i rđe. Mešati prema uputstvu u tabeli. Molimo Vas da pratite uputstva proizvođača.

Čak i tokom leta, hladnjak mora da sadrži dovoljnu količinu antifriza kako bi se obezbedila dobra zaštita od korozije i od pregrevanja.

Uputstva: očistite rashladni sistem, proverite zaptivanje i isperite.

Pomešajte koncentrat RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant  sa čistom vodom (prema tabeli). Dopustite motoru da se ugreje, dodaje rashladnu tečnost do označenog nivoa.

Tabela

Antifriz zaštita do približno:          Koločina antifriza                            Količina vode

– 12°C                25 %                               75 %

– 20°C                35 %                               65 %

– 37°C                                                       50 %                                      50 %

RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant Concentrate ima sledeće karakteristike:

  • Odličan za motore od lakih metala
  • Dobra rezervna alkalnost
  • Visoko kvalitetni aditivi za optimalnu zaštitu od korozije
  • Kompatibilan sa elastomerima koji se koriste u automobilskim hladnjacima

 

Karakteristike Jedinica Vrednost Provera
Boja zelena vizuelna
Gustina na 20°C kg/m³ 1132 EN ISO 12185
Tačka paljenja °C 100 DIN 51 758
Tačka ključanja °C 150 ASTM D 1120
pH-vrednost (50 %, 20°C) 7,8 ASTM D 1287
Rezervna alkalnost ml 0,1n HCl min. 15 ASTM D 1121
Sadržaj vode Gew.-% 5 ASTM D 1123
Tačka mržnjenja (50 %-Lösung) °C -35 ASTM D 1177

 

Svi navedeni podaci su približne vrednosti i predmet su komercijalnih oscilacija.

Pakovanje

1,5L, 60L, 208L

Корпа
Scroll to Top
Scroll to Top Call Now Button