Ravenol Mercon V

1500,00 RSD -

Tip Ulja: MERCON®V (License-No. M5060502)
Odobrenja: Ford WSS-M2C202-B, Ford XT-5-QMC, XT-5-5QM, XT-5-DMC, Ford 8000045, Ford ATF E-M5, Ford 1565889, Ford 5014519
Firma: Autokuća ANNUS d.o.o.
Adresa: Vareška br. 18-22, 24000 Subotica
Tel: 0659155367
E-mail: office@ravenol.rs

SKU 1212101-001-01-999 Kategorija Tag

RAVENOL MERCON V

RAVENOL MERCON V je univerzalno ATF ulje za automatske menjače. RAVENOL MERCON V je proizvedeno na bazi hidrokrekovanih ulja i PAO tehnologije sa dodatkom specijalnih aditiva i inhibitora, koji garantuju ispravno funkcionisanje automatskih menjača.

Napomene o korišćenju

RAVENOL MERCON V je specijalno proizveden za upotrebu u Fordovim automatskim menjačima. RAVENOL MERCON V garantuje maksimalnu zaštitu od korozije pri svim radnim uslovima.
Preporučuje se prethodno ispiranje sa RAVENOL MERCON V, pre nego što se izvriši finalno punjenje istim.

Karakteristike

RAVENOL MERCON V ima sledeće karakteristike:

  • Odlična mazivna svojstva i pri niskim temperaturama zimi
  • Visok i stabilan indeks viskoznosti
  • Veoma niska tačka tečenja
  • Izražena otpornost na oksidaciju
  • Zaštita od habanja, korozije i penjenja
  • Dobra frikciona svojstva
  • Neutralnost na zaptivne materijale
  • Neutralnost na inhibiciju sa obojenim metalima
Karakteristike Jedinica Vrednost Provera
Boja braon vizuelna
Gustina na 20°C kg/m³ 850 EN ISO 12185
Viskoznost na -40°C mPa*s 15800 DIN 51 377
Viskoznost na 40°C mm²/s 34,8 DIN 51 562
Viskoznost na 100°C mm²/s 7,2 DIN 51 562
Indeks viskoznosti VI 178 DIN ISO 2909
Tačka paljenja (COC) °C 210 DIN ISO 2592
Tačka tečenja °C -48 DIN ISO 3016

Svi navedeni podaci su približne vrednosti i predmet su komercijalnih oscilacija.

Корпа
Scroll to Top
Scroll to Top Call Now Button