Ravenol Atf Dexron Iii H

1300,00 RSD18000,00 RSD -

TIP Ulja: Dexron III H, Allison C4, Allison TES-389
Odobrenja: MAN 339 Typ Z-2, ZF TE-ML 04D, 14B, 16L, 20B, Voith 55.6336.3x Extended Drain (G1363), Allison TES-389 AA-33072010 (ATF III H) MB 236.1, 236.6, 236.9, 236.10, ZF TE-ML 05L, ZF TE-ML 17C, VOLVO Transmission Oil 97341, VOLVO 1161521 i 1161621
Firma: Autokuća ANNUS d.o.o.
Adresa: Vareška br. 18-22, 24000 Subotica
Tel: 0659155367
E-mail: office@ravenol.rs

RAVENOL ATF Dexron III H

RAVENOL ATF Dexron III H je univerzalno ATF ulje za sve automatske transmisione sisteme sa ili bez kvačila, koje je potrebno za tečnosti klase DEXRON III H.

RAVENOL ATF Dexron III H je ulje za automatkse menjače, proizvedeno na bazi hidrokrekovanih ulja i PAO tehnologije sa dodatkom specijalnih aditiva i inhibitora, koji garantuju ispravno funkcionisanje automatskih menjača.

Napomene o korišćenju

RAVENOL ATF Dexron III H je razvijeno za primenu u automatskim transmisionim sistemima sa elektronski kontorlisanim kvačilom.

RAVENOL ATF Dexron III H je posebno pogodan za primenu kod transmisionih sistema sa ATF Dexron III H specifikacijom.

RAVENOL ATF Dexron III H se može mešati sa drugim ATF brendovima. Preporučuje se prethodno ispiranje sa RAVENOL ATF Dexron III H, pre nego što se izvriši finalno punjenje istim.

Karakteristike

RAVENOL ATF Dexron III H ima sledeće karakteristike:

  • Fenomenalna mazivna svojstva i u teškim uslovima rada
  • Visok i stabilan indeks viskoznosti
  • Veoma niska tačka tečenja
  • Odlična otpornost na oksidaciju
  • Odlična zaštita od habanja, korozije i penjenja
  • Dobro usaglašena frikciona svojstva
  • Neutralnost prema zaptivnim materijalima
  • Neutralnost na inhibiciju sa obojenim metalima
Karakteristike Jedinica Vrednost Provera
Boja crvena vizuelna
Gustina na 20°C kg/m³ 854 EN ISO 12185
Viskoznost na -40°C mPa*s 15.850 DIN 51377
Viskoznost na 40°C mm²/s 35,1 DIN 51 562
Viskoznost na 100°C mm²/s 7,1 DIN 51 562
Indeks viskoznosti VI 171 DIN ISO 2909
Tačka paljenja (COC) °C 212 DIN ISO 2592
Tačka tečenja °C -51 DIN ISO 3016

Svi navedeni podaci su približne vrednosti i predmet su komercijalnih oscilacija.

Pakovanje

1L, 20L

Корпа
Scroll to Top
Scroll to Top Call Now Button