Razlike dvotaktnih i četvorotaktnih motora i potrebna ulja

Ravenol ulja su krvotok za motor. Što je bolja krv – bolji je rad srca, zar ne? Srce automobila je njegov motor. Zbog toga se Ravenol ulja prave sa posebnom pažnjom, koja ne zaostaje ni tokom distribucije. Ako već niste, pročitajte sve o nastanku brenda Ravenol.

U ovom tekstu ćemo napraviti razliku između dvotaktnih i četvorotaktnih motora. Saznajte koja je razlika, a koje su sličnosti ova dva, naizgled slična motora, i kakve veze Ravenol ulja imaju sa njima. 

Šta označava takt motora?

Takt ili ritam motora predstavlja putanju kretanja između dve mrtve tačke. Motor radi u četiri koraka, a oni su: usisavanje goriva, kompresija, ekspanzija i izduvavanje gasova. Kod nekih motora se ovi koraci dešavaju istovremeno, a to je prva razlika dvotaktnih i četvorotaktnih motora.

Svakako, razlikuju se po principu rada. Kao što im ime kaže, dvotaktni motor obavlja posao u dva takta, a četvorotaktni – u četiri. Dakle, sva četiri gore navedena koraka se obavljaju ponaosob kod četvorotaktnih motora, a kod dvotaktnih motora to nije slučaj. Usisavanje i kompresija su jedan korak, a ekspanzija i izduvavanje gasova su drugi korak. Sve to u jednom okretaju radilice, a kod četvorotaktnih motora u dva okretaja. To je prva i osnovna razlika u radu ova dva motora. Za svaki od njih je potrebno različito ulje da bi neometano radili. 

Razlike dvotaktnih i četvorotaktnih motora

Dvotaktni motori deo goriva ne sagorevaju uopšte, nego je taj deo goriva tehnološki višak. Ono nema svoje mesto i zato završi napolju, kroz auspuh. Sledeći razlog je loš uticaj na ekologiju. Dvotaktni motori su značajniji zagađivači, jer se dodaje ulje u gorivo koje se potom sagoreva. To šteti prirodi i okolini. Dvotaktni motori takođe nisu favorit naspram četvorotaktnih motora kada je u pitanju buka koju prave tokom rada. Ipak, njegovi delovi su jeftiniji, što nije slučaj kod četvorotaktnih motora. Dvotaktni motori se koriste kod mopeda, skutera i motocikala.

Četvorotaktni motori imaju složeniju konstrukciju pokretnih delova koji mogu brzo da se oštete. Ovo je važno kod npr. motornih pila. Ipak, njegovi delovi su skuplji poredeći sa dvotaktnim motorom.

Dalje, četvorotaktni motor je teži, hladi se vodom i ima nižu radnu temperaturu. Dvotaktni motor se hladi vazduhom. Jeste da četvorotaktni motor zauzima više mesta, ali on sagoreva sve gorivo i nema pomenutih tehnoloških viškova (a još i troši manje ulja). Četvorotaktni motori se koriste kod automobila, kamiona i autobusa.

Srećom, auto kuća Anuš je za srpsko tržište obezbedila kupovinu najkvalitetnijih ulja u Evropi – ulja Ravenol. 

Ravenol ulja za dvotaktne i četverotaktne motore

Za obe vrste motora možete da koristite ulja Ravenol brenda koja štite od korozije. To nije jedina prednost Ravenol ulja.

Ravenol Selmfix 2T ulje neće isprljati svećice i čak će delove motora zaštititi od korozije. Ovo ulje je crvene boje sa tačkom paljenja na 190 stepeni. Ostale karakteriste ovog ulja možete pogledati na ovom linku.

Ravenol 4-takt Gardenoil HD 30 ulje se koristi kod kosilica. Boja ovog ulja je mrkožuta, a tačka tečenja je na -24 stepeni. 

Za motorbicikle sa vlažnim i uljanim spojnicama koristite RAVENOL Motobike 4-T Ester SAE 10W-40. Boja ovog ulja je žutosmeđa. 

Ravenol je jedan od najboljih brendova ulja za različite motore. Sve o dvotaktnim i četverotaktnim uljima možete pronaći i poručiti na ovom linku. 

Корпа
Scroll to Top
Scroll to Top Call Now Button